Sanace nosníků jeřábových drah


  
    Tryskání VPP

Úkolem byla sanace nosníků jeřábových drah v objektu Betonika Plus Mělník. Provádělo se otryskání VVP, ochrana odhalené výztuže, reprofilace konstrukce nosníků, ochranné nátěry Betosan, injektáž prasklin a zesílení nosníků uhlíkovými lamelami.


  
    Tryskání VPP