Výmalba skladovací haly, 10000 m2


  
    Hala - finální stav

Zadáním byl, v krátkém časovém úseku (20 dní), kompletní nástřik všech konstrukcí rekonstruované haly o celkovém objemu 10 000 m2. Nástřik se prováděl za plné rekonstrukce a to i při betonáži podlah.


  
    Hala - finální stav

  
    Hala - průběh prací

  
    Hala - průběh prací

  
    Hala - původní stav